Õhksoojuspumba projekt

Õhk-õhk ja õhk-vesi soojuspumpade projektide koostamine ja seadustamine

Pakume täislahendust õhksoojuspumba projekti koostamisest kuni seadustamiseni Ehitusregistris.

Oleme spetsialiseerunud ettevõte, mis pakub professionaalset abi ja konsultatsiooni õhksoojuspumba projekti koostamisel. 

Õhksoojuspumpadega seotud regulatsioonid ja nende seadustamine võivad olla keerulised ja aeganõudvad protsessid. Meie kogenud meeskond on siin, et pakkuda teile vajalikku abi, juhendamist ja lahendusi, et tagada teie õhksoojuspumba seadustamine vastavalt kõigile kehtivatele nõuetele ja standarditele.

Miks on vaja õhksoojuspumba projekti?

Õhksoojuspumba paigaldamine kodu või muusse hoonesse tähendab tehnilise süsteemi muutmist, mis vastavalt kehtivatele ehitusseadustele kvalifitseerub hoone ümberehitamiseks. Selleks tuleb esitada ehitusprojektiga ehitusteatis kohalikule omavalitsusele läbi Riikliku ehitisregistri (www.ehr.ee). Pärast paigaldamist on vaja taotleda ka kasutusteatis. Projekti koostamine ja ehitusregistriga suhtlemine võivad olla keerukad ja aeganõudvad protsessid, eriti neile, kes pole sellega varem kokku puutunud.

Ise tehes võib probleeme tekkida erinevatel põhjustel:

1. Nõuded projektile

Esiteks on projekti koostamisel spetsiifilised nõuded, mida tuleb arvestada.

2. Keeruline keskkond

Teiseks võib Riiklik ehitisregister olla keeruline keskkond, eriti neile, kellel pole selles kogemusi ja valeandmete esitamine võib kaasa tuua lisaprobleeme.

3. Puuduvad vahendid

Kolmandaks võib projektide koostamiseks vajalike programmide puudumine muuta protsessi aeglasemaks ja raskemaks.

Kahjuks ei paku enamik õhksoojuspumpade müügi ja paigaldamisega tegelevaid ettevõtteid sellist teenust ega informeeri kliente vajalike teadete esitamise vajadusest kohalikule omavalitsusele. Seaduslikult mitte seadustatud õhksoojuspump võib kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi, sealhulgas probleeme kohaliku omavalitsuse, kindlustuse või kinnisvara ostu/müügiga.
Õhkprojekt.ee pakub teenust, mis aitab klientidel õhksoojuspumba seadustamise läbi viia. Me koostame eelprojekti ja taotleme ehitusteatisi ning kasutusteatisi klientide eest. Klient peab koguma ise vajalikud sisendid projekti koostamiseks ja taotluse esitamiseks. Meie ülesanne on koguda kogu vajalik info ja vormistada vajalikud teatised.

Õhksoojuspumba seadustamise teenuse kirjeldus

Meie meeskond tegeleb kõigi vajalike lubade ja seadustega, et tagada õhksoojuspumba paigaldamise luba vastavalt kohalikele ehitus- ja küttesüsteemide regulatsioonidele. See hõlmab nõutavate dokumentide koostamist, taotluste esitamist ning koostööd kohalike ametiasutustega.

1.

Lähteinfo kogumine. Projekti koostamiseks on vajalik hoone põhiplaan, pilt fassaadist (kuhu seade tuleb/paikneb) ning hoone aadressi.

2.

Õhksoojuspumba projekti koostamine: Õhksoojuspump projekteeritakse vastavalt Teie soovidele.

3.

Ehitusteatise esitamine KOV-i: Allkirjastatud projekt laetakse üles Ehitusregistrisse (EHR) kohalikule omavalitusele (KOV-ile) teavitamiseks

4.

Kasutusteatise esitamine KOV-i: Peale ehitusteatise menetlemist peab esitama KOV-ile kasutusteatise 10 tööpäeva jooksul peale ehitustöid/paigaldamist.

Telli meilt õhksoojuspumba seadustamine!

Pakume täislahendust projekti koostamisest kuni seadustamiseni Ehitusregistris.

Helista meile:

+372 5331 6213

Kirjuta meile:

projekt@ohkprojekt.ee

Saada päring
Scroll to Top